Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı’nı İlan Etti

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı’nı ilan etti. Program kapsamında bölgede tarımsal alt yapı, örgütlenme, pazarlama, tanıtım ve sürdürülebilirlik başlıklarında uygulanacak projelere toplamda 2 milyon lira destek sağlanacak.

2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanacak destek ile tarımsal üretimde kurumsal alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal örgütlenmenin geliştirilmesi, TR82 Bölgesi’ndeki üretici örgütlerin pazarlama ve tanıtım alanlarında güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretim ve sanayi yönetiminin sağlanması amaçlanıyor. TR82 Bölge illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta faaliyet göstermekte olan kurum ve kuruluşlara yönelik uygulanacak program kapsamında yapılacak proje başvuruları 2 Mayıs 2024 tarihi itibariyle kabul edilecek. Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Sonuç Odaklı Programı’nın özel amaçları çerçevesinde hazırlanan programa potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran KUZKA, 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı ile tarım sektörüne toplamda 2 milyon TL büyüklüğünde destek sağlayacak.

TR82 Bölgesi’nde güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir tarım sektörü oluşturulmasını önceleyen programdan, Kastamonu, Çankırı, Sinop illerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı tarımsal üretim yapan işletmeler, il özel idareleri, üniversiteler, köylere hizmet götürme birlikleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, belediyeler, meslek odaları ve üst birlikleri, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları ile tarımsal amaçlı üretici ve yetiştirici birlikleri yararlanabilecek. Programa yapılacak proje başvurularının TR82 Bölgesi’ndeki ihtiyaç duyulan alanlarda kurumsal yönetim ve hizmet kalitesinin artırılması ile pazarlama ve üretim kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan eğitim ve danışmanlık gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik hazırlanması gerekiyor.

Programdan destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara KUZKA tarafından, kurumsal yönetim ve hizmet kalitesinin artırılması, pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, ürün miktar ve kalitesinin artırılması, üretilen ürünlerin belgelendirilmesi ve sertifikasyon çalışmaları için eğitim ve danışmanlık destekleri sağlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Mayıs ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde 4 ayrı dönemde uygulanacak programın proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak. İlk dönem yapılacak proje başvuruları KAYS web sitesi üzerinden üzerinden 28 Haziran 2024 tarihi saat 23.59’a kadar kabul edilecek. Taahhütnamelerin ise en geç 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.00’e kadar e-imzalı veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na teslim edilmesi gerekiyor.

Programa belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları ve geç teslim edilen taahhütnamelerin KUZKA tarafından değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi. – KASTAMONU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x